Jermann
zářivá hvězda friulského nebe

text:  | 

Jako mámivý zvuk bájných Sirén se světem, jemuž vládne víno, nese jméno vinařského domu Jermann. Nejedná se ale o postavu, která by měla cokoliv do činění s mystikou antické mytologie, byť se zdá, že setkání s tímto respektovaným vinařem je téměř stejně nemyslitelné. Svůj čas totiž věnuje jen a jen vínu. Společenský život, sláva a požitek s ní spojený ho nechává, jak se zdá, zcela klidným. Vínu totiž zasvětil svůj život, a tak nejčastějším místem, kde lze Silvia, pokračovatele rodinné tradice, spatřit, je sklep, v němž dodnes osobně dohlíží na jeho výrobu. Návštěva vinařství Jermann patří sama o sobě k eventům z pater nejvyšších a mnohdy se na ni čeká stejně dlouho jako na stůl v restauracích nejzvučnějších jmen. Jak se ale začal psát příběh dnes již kultovního vinařství severoitalského regionu Friuli Venezia Giulia?

Silvio a Angelo Jermann

Silvio a Angelo Jermann

Samotná historie sklepa je více než úctyhodná. Příběh této silné vášně produkovat vína, jež by si získala nejen vinařský svět, pochází opravdu z daleké historie. Pomyslný základní kámen položil Silviův praděd Anton Jermann již v roce 1881. Avšak nestalo se tak v Itálii. Původ rodiny totiž sahá do rakouského Burgenlandu. A právě tam se Anton rozhodl, že tuto dnes vyhlášenou oblast pro svá kořeněná červená vína opustí a přesune své záměry produkovat světová vína jižněji do italského regionu Friuli. Dnes můžeme již se skálopevnou jistotou prohlásit, že udělal dobře. Neznamená to ale, že by ve vinařství Jermann byl rakouský původ jakkoliv potlačován. Ba naopak – dodnes je silně vtištěn prakticky do všech aktivit vinařství a tento otisk vás doprovází prakticky na každém kroku. Asi nejzajímavější je fakt, že ve vinařství najdete množství německých nápisů, což s ohledem na kořeny rodiny samo o sobě logiku nepostrádá. Nicméně Silvio tímto jazykem vládne jen velmi sporadicky, přesto se ale rozhodl sklep na různých místech takto signovat, což jednoznačně dokazuje, že tradice a původ ctí mnohdy až dogmaticky. Dokazují to dokonce i používané sudy, které mají oproti běžným atypický rozměr. Přesně takové se objevily ve starých prostorech původního sklepa, a tak nebylo zbytí. Debata nepřicházela v úvahu, a tak i dnes se používají přesně takové, protože se využívaly historicky. Nebylo ale osudem předurčeno, že o vínech nesoucích jméno Jermann bude mít vinařská veřejnost vysoké mínění. Velký díl této letité a prakticky nekončící kontinuální snahy odvedl právě Silvio.

Článek naleznete v
v CULINARY Art of Living 9

VYDANÁ ČÍSLA